top of page

Hvilke rettigheder har jeg?

I Danmark bliver børn og unges rettigheder da overholdt...

Når man hører om problemer med menneskerettighederne eller andre vigtige rettigheder, forbinder man det tit med noget, der foregår i ikke-vestlige lande. Men faktisk har vi også i Danmark problemer med at overholde menneskerettighederne og nogle af de andre rettigheder, som er en del af lovgivningen. 

 

Måske er der nogle af jeres rettigheder, der heller ikke bliver overholdt? Måske har I hørt nogle sige, at I ikke har nogen rettigheder. I så fald er det ikke rigtigt. I har ret til at mene noget, ret til at sige det højt, ret til blive hørt, ret til fritid og ret til alt muligt andet. 

I dette undervisningsforløb vil I lære om rettigheder og om nogle af de områder, hvor der er problemer med at overholde børn og unges rettigheder i Danmark. I skal finde et område, som I synes er så vigtigt, at I vil gøre noget ved det. I skal lægge en plan for, hvad I helt konkret synes skal ændres, og så skal I gøre noget aktivt for at ændre det. 
Måske skal I skrive til en politiker, tage fat i ledelsen på jeres skole, arrangere en demonstration eller noget helt andet. Det er op til jer.

 

Før I går i gang, skal I tale om spørgsmålene herunder:

 • Hvilke rettigheder har børn og unge i Danmark?

 • Kender I nogle eksempler på, at børn og unges rettigheder ikke bliver overholdt?

 • Hvem overtræder rettighederne, og på hvilken måde?

 • Har I selv oplevet, at jeres rettigheder ikke blev overholdt?
   

Herunder kan I læse om forskellige instanser, der holder øje med, om børn og unges rettigheder bliver overholdt, og I kan se nogle af de rettigheder, der er skrevet ned i Børnekonventionen. Svar på spørgsmålene i opgavenboksen til højre. 

Forløb
HVAD LÆRER DU?
 • Du lærer om børn og unges rettigheder og de institutioner, der holder øje med, om dine rettigheder bliver overtrådt.
   

 • Du får nogle eksempler på, hvor børn og unges rettigheder bliver overtrådt hver eneste dag.
   

 • Du lærer noget om, hvilke muligheder du har for selv at forandre tingene, når rettighederne bliver overtrådt. 
   

 • Du får konkrete erfaringer med rent faktisk at gøre noget.

Opgave 1
 • Hvad er Børnekonventionen? 
   

 • Nævn nogle vigtige rettigheder, som børn og unge har.
   

 • Hvem holder øje med, om børn og unges rettigheder bliver overholdt?

Børnekonventionen

Børn og unges rettigheder er nedskrevet i mange forskellige love, erklæringer og konventioner. De vigtigste er FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder og en række konventioner vedtaget i FN (Forenede Nationer), blandt andet Børnekonventionen. 
Børnekonventionen er nogle regler, der slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder. I konventionen står der blandt andet:

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvornår bliver mine rettigheder overtrådt?

Opgave 2

 

 • Hvordan overtrædes børn og unges rettigheder i daginstitutioner? 
   

 • Hvordan overtrædes børn og unges ret til fritidsaktiviteter? 
   

 • Hvordan overtrædes børn og unges ret til privatliv?  

Rettigheder i skole, daginstitution og hjemmet:

Børn udsættes for vold og omsorgssvigt

Skærmbillede 2020-05-29 kl. 14.16.50.png

Børn og unge har ret til omsorg og tryghed, både når de er i daginstitution, skole og derhjemme. Men det får de langt fra altid. 

Faktisk er der i gennemsnit tre til fire elever i hver 8. klasse, der har været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Det kan f.eks. være børn, der vokser op i et hjem med alkohol- eller stofmisbrug eller i et hjem, hvor familien er presset økonomisk.  

Vold er ikke bare fysisk vold. Det kan også være psykisk vold som f.eks. en handling eller en trussel, som overskrider en persons grænser, eller som skader, skræmmer eller smerter personen. Det kan I læse mere om hos organisationen Bryd Tavsheden, der arbejder for at forebygge børnevold og kærestevold. 

> Bryd Tavsheden

Facebook-siden 'Forældrenes dagbog' indsamler historier om, hvad forældre til børn i vuggestuer og børnehaver oplever. Her kan man læse, hvordan små børn bliver bidt og slået af andre børn, uden at de voksne griber ind, fordi der er så få voksne, at de ikke altid opdager, når det sker. 


I dokumentarudsendelsen 'Daginstitutioner bag facaden', der er blevet vist på TV2, har man filmet med skjult kamera i en række børnehaver i Københavns Kommune og dokumenteret, at der ikke altid bliver draget ordentlig omsorg for børnene.

> TV2: Daginstitutioner bag facaden

 

Der findes mange forskellige former for børnevold. Det har organisationen Bryd Tavsheden lavet en lille film om. 

Hvad vil I ændre?
bottom of page