Sådan skriver du et debatindlæg


Man kan bygge et debatindlæg op, som man vil. Aviserne har ikke nogen regler for, hvordan det skal være skrevet. Men du kan f.eks. vælge at bruge nedenstående model. 
 

1) Påstand

Du begynder med det vigtigste budskab, så det fra starten er meget tydeligt, hvad dit læserbrev handler om, og hvad din holdning er. Hvis du sørger for at gøre det klart, er der større sandsynlighed for, at folk vil læse dit debatindlæg til ende. Hvis ikke man hurtigt kan finde ud af, hvad debatindlægget handler om, vil de fleste nok springe hurtigt videre til noget andet. 

Eksempel: Der bør være flere ungdomsboliger i kommunen.

 

2) Begrundelse  

Nu skal du argumentere for, hvorfor du mener, som du gør, eller hvorfor din påstand er rigtig. Kom gerne med flere eksempler, der understøtter din påstand eller holdning.

Eksempel:
Vi er alt for mange, der ikke har et sted at bo, og vi har ikke har råd til at købe en bolig i kommunen.


 

3) Uddybning  
 

Hvis du kan komme med nogle konkrete eksempler fra andre byer eller lande eller henvise til undersøgelser eller eksperter, der mener det samme som dig, vil det få dit debatindlæg til at stå stærkere. Og hvis du allerede kender nogle modsatrettede argumenter/holdninger til sagen, er det en god idé at komme dem i forkøbet, så du undgår, at andre bruger de argumenter mod dig, når de eventuelt svarer på dit debatindlæg. Du skal altså beskrive, hvorfor du synes, at andre – der mener noget andet – tager fejl. 

Eksempel:
Jeg ved godt, at kommunen har rigtig mange udgifter. Men her er der tale om en stor gruppe borgere, der ikke har et sted at bo, og som derfor kan være nødt til at droppe vores studier og flytte væk for at få et sted at bo. 
 

4) Konklusion
 

Til sidst skal du skrive en konklusion på de argumenter og holdninger, du tidligere er kommet med. Herefter kan du gentage påstanden eller budskabet og opfordre til, at der bliver gjort noget ved sagen. Det vil også være godt, hvis du har et konkret forslag til, hvordan man kan løse problemet.

Eksempel: Derfor bør politikerne i kommunalbestyrelsen hurtigst muligt beslutte, at der skal etableres flere ungdomsboliger. Og det behøver ikke være så dyrt endda. Der er masser af tomme erhvervslejemål i kommunen, som vil kunne ombygges til kollegier. 

Sådan får du dit debatindlæg i lokalavisen
 

Gå ind på lokalavisens hjemmeside og søg på 'debat'. Hvis ikke du kan finde noget om, hvordan man sender et debatindlæg til avisen, så kontakt avisen og spørg, hvilken mail-adresse du skal sende debatindlægget til. 

Nogle gange har avisen opsat regler for, hvor langt debatindlægget må være. 

Tips til et godt debatindlæg 
 
 • Det skal være så kort og præcist som muligt. 
   

 • Prøv at lave en overskrift, der vækker folks interesse.
   

 • Kom med et tydeligt budskab allerede i indledningen. 
   

 • Brug gerne eksempler og kilder, der støtter dit synspunkt.
   

 • Hvis det er muligt, så kom med forslag til løsninger på problemet. 
   

 • Hvis det er muligt, så kom med en opfordring til handling.