top of page

Find en sag som I vil arbejde for

I har nu sat jer ind i børn og unges rettigheder, og hvornår rettighederne bliver overtrådt. Måske kender I selv eller har hørt om tilfælde, hvor rettighederne bliver overtrådt? I skal nu arbejde med at udpege et område, hvor I mener, at børn og unges rettigheder ikke bliver overholdt – og så arbejde for den sag. Måske er der noget, der gør jer vrede? Måske er der noget, I drømmer om at lave om i samfundet? Brug tid på at mærke efter, hvad der er vigtigt for jer. Lav en brainstorming, hvor I finder på ideer. I kan hente hjælp i boksen herunder.

brainstorming

Sæt jer sammen i en gruppe og brainstorm på eksempler, hvor børn og unges rettigheder ikke bliver overholdt. Det er vigtigt at overholde følgende regler, når I brainstormer:  
 

 • Man siger noget en for en efter tur

 • Man kommenterer ikke på hinandens ideer

 • Har man ingen ideer, når det er ens tur, siger man 'pas'

 • Hold fokus på emnet

 • Byg gerne videre på andres ideer.

 

I kan evt. bruge forslagene herunder som en hjælp til at finde på ideer til en sag, I vil arbejde for. I må gerne erstatte nogle af tingene med andre. Pointen er at give jer et redskab til at idéudvikle.  

Forslag 1

 • Børn og unges ret til privatliv​

 • Noget der foregår på skolen

 • Sociale medier.

Forslag 2

 • Børn og unges ret til medinddragelse i undervisningen

 • Undervisningen på jeres skole

 • En græsrodsorganisation.

Forslag 3

 • Børn og unges ret til et aktivt fritidsliv

 • Jeres kommune

 • Lokalavisen.

Forslag 4

 • Børns ret til omsorg og tryghed, når de er i daginstitution eller skole

 • Jeres skole eller andre skoler eller daginstitutioner

 • Lokalpolitikere.

Opgave 3
 • Tal om, hvor I oplever, at børn og unges rettigheder bliver overtrådt. Måske er der noget, I er vrede over, eller ikke synes er okay. Find ud af, hvor I synes, der er et problem, som I vil forsøge at ændre eller skabe opmærksomhed om.  
   

 • Find inspiration i boksen til venstre og beslut derefter, hvilken sag I vil arbejde for.  

Hvad gør mig vred?  
Hvordan drømmer jeg om, at samfundet skal være?

Beskriv sagen


Efter I har fundet et område, hvor I synes, at der er problemer med at overholde børn eller unges rettigheder, er det nu tid til at beskrive sagen. Svar på spørgsmålene i boksen til højre. Bagefter tager I kamphanskerne på og gør noget for at ændre på tingene.  

​​

 

Opgave 4
 

 • Hvad er problemet?

 • Hvor foregår problemet?

 • Hvilke rettigheder bliver overtrådt? 

 • Hvem overtræder dem?

 • Hvem går det ud over?

Gør noget ved sagen!


I skal nu finde jeres indre kampgejst frem og gøre noget aktivt for at påvirke tingene.

Herunder finder I en række forslag til, hvordan I kan forsøge at få indflydelse. Der er nemlig mange forskellige muligheder, når man ønsker at påvirke noget i samfundet.

Det kan f.eks. være, I skal blive aktive i en forening, der kæmper for den samme sag som jeres. Det kan også være, I skal starte en underskriftsindsamling, sende en klage, etablere en græsrodsbevægelse eller noget helt andet. Når I har besluttet jer for, hvordan I vil forsøge at påvirke sagen – så skal I gøre det! 

For hvis ikke I gør noget, er det ikke sikkert, der bliver gjort noget. Hvis ikke I giver jeres mening til kende, så er der nogle andre, der gør det, og hvis ikke I blander jer, så er det nogle andre, der kommer til at bestemme. God fornøjelse!

Opgave 5
 • Hent inspiration herunder til at finde ud af, hvordan I bedst kæmper for lige netop jeres sag.  

1) Bliv aktiv i en forening

Nogle gange kan den bedste måde at kæmpe for en sag være at melde sig ind i en forening, som arbejder for den sag, man gerne vil have gjort noget ved. I mange foreninger kan man blive medlem og betale et årligt beløb og på den måde støtte foreningens arbejde. Man kan også deltage aktivt i foreningens arbejde.  

Et eksempel er Ventilen, som er en forening, der arbejder for at afskaffe ensomhed blandt unge. Her kan man blive støttemedlem og betale et beløb, der går til foreningens arbejde. Man kan også blive frivillig og hjælpe med at lave aktiviteter i foreningen. 

> Ventilen.dk
 

Der er utrolig mange foreninger i Danmark, så der er god mulighed for at finde en forening, som arbejder for en sag, som måske er vigtig for dig. På Netværksportalen kan du se en oversigt over de fleste foreninger i Danmark. 

> Netværksportalen.dk

Ventilen er en frivillig organisation, der gør en indsats for, at færre unge skal føle sig ensomme.

bottom of page