top of page

Til læreren

'Brug din ret' er et undervisningsmateriale målrettet 8.-10. klasse i samfundsfag og dansk. Materialet giver eleverne viden om nogle af de menneskerettighedsmæssige problemstillinger, som berører børn og unge i Danmark.

Eleverne bliver ledt igennem et forløb, hvor de reflekterer over, hvad de ville ændre, hvis de kunne bestemme, og arbejder med deres handlemuligheder – altså hvad de konkret kan gøre for at påvirke tingene i den retning, de ønsker. Herefter skal de i aktion. F.eks. skrive en klage eller arrangere en demonstration. 

Forløbet varer mellem 6 og 10 lektioner eller mere, afhængig af, hvilke handlemuligheder eleverne vælger at arbejde med. 

Sådan gør du

 

Beslut om hele klassen skal arbejde for den samme sag, som hver gruppe så påvirker på forskellig vis via de forskellige handlemuligheder, eller om hver gruppe selv må vælge, hvilken sag de ønsker at arbejde med. 
 

Fortæl eleverne, at de skal arbejde med at finde et område, hvor de synes, at enten deres egne eller andre børn og unges rettigheder bliver overtrådt her i Danmark. De skal finde ud af, hvad de vil gøre ved det – og så gøre noget. Måske skal de sende en klage, melde sig ind en forening, der kæmper samme sag som dem selv, arrangere en demonstration eller noget helt andet.  

 

Begynd forløbet med at aktivere elevernes forforståelse ved i plenum at snakke om, hvilke rettigheder børn og unge har i Danmark, og hvor/hvordan/af hvem de bliver overtrådt. Herefter præsenterer du dem for hjemmesiden og sætter dem i gang med forløbet. Forløbet er struktureret i fem faser: 

1) I Danmark bliver børn og unges rettigheder da overholdt...
Eleverne læser om, hvilke rettigheder børn og unge har, og hvilke instanser der holder øje med, om rettighederne bliver overholdt (
30-45 min).

2) Børn og unges rettigheder bliver overtrådt hver eneste dag
Eleverne læser om, hvordan børn og unges rettigheder bliver overtrådt rundt om i Danmark, og de undersøger, om nogle af deres egne rettigheder bliver overtrådt (45-60 min).
 
3) Find en sag, som I vil arbejde for
Eleverne beslutter sig for, hvad de konkret vil arbejde for at ændre, så flere børn og unges rettigheder kan blive overholdt 
(45 min).
 
4) Beskriv sagen
Eleverne beskriver den sag, de vil arbejde med at påvirke (15-30 min).
 
5) Gør noget ved sagen!
Eleverne beslutter, hvad de konkret vil gøre for at påvirke deres sag - og så gør de det. Måske skal de arrangere en demonstration, skrive en klage eller noget helt tredje (2-6 lektioner afhængig af hvad eleverne vælger at arbejde med). 

Læringsmål 


ELEVERNE OPNÅR
 
  • Viden om nogle af de menneskerettighedsmæssige problemstillinger, som berører børn og unge i Danmark.
     

  • Redskaber til at arbejde med forandringskraft, herunder hvordan man arbejder med at identificere, hvad man selv mener skal ændres.
     

  • Redskaber fra den aktive medborgers værktøjskasse: borgerforslag og andre underskriftsindsamlinger, demonstrationer, klager til de rette myndigheder/instanser, foreningsarbejde, debatindlæg osv.

bottom of page